Wezwanie na szczepienia – strategia działania

TAKTYKA STOP NOP

Gdy otrzymasz wezwanie z przychodni i obawiasz się nałożenia grzywny, a z różnych względów twoja decyzja dotycząca szczepień jest inna niż narzuca urzędowy kalendarz szczepień, warto wziąć pod uwagę poniższą taktykę postępowania.

TAKTYKA PASYWNA

Jeśli nie czujesz się na siłach upominać się o swoje prawo do informacji u lekarza, możesz prostu czekać na wezwanie z sanepidu i dopiero temu organowi zadać pytania we wniosku – tutaj https://stopnopstowarzyszenie.wordpress.com/2018/11/19/zablokuj-grzywne-i-naloz-kare-sanepidowi/

Da to możliwość oddalenia w czasie nałożenia grzywny przymuszającej.

Jeśli już otrzymałeś wezwanie z sanepidu, zapraszamy tutaj. https://stopnopstowarzyszenie.wordpress.com/2018/11/19/pomoc-prawna-grzywna-za-nieszczepienie/ Bezpłatna pomoc kancelarii prawnej (TAKTYKA STOP NOP  – ETAP II – SANEPID/WOJEWODA).

TAKTYKA AKTYWNA – ETAP I – PRZYCHODNIA

Korzystaj z prawa do informacji

Gdy rodzice otrzymali wezwanie z przychodniu lub z sanepidu mogą zgłosić się do przychodni stosując następującą taktykę nie pozwalając na uznanie ich za odmawiających szczepień i korzystając z ich prawa do informacji.
Więce praktycznych porad na stronie szczepienie.info: Prawny przymus szczepienia dziecka – jak korzystać z prawa do informacji przed zabiegiem medycznym.

 

Radykalna odmowa zgody na szczepienia skutkuje szybkim przekazaniem informacji do sanepidu i może skończyć się natychmiastowym nałożeniem grzywny w celu przymuszenia. Warto pójść do przychodni oczekując odnotowania wywiadu i metod wykluczenia przeciwwskazań przewidzianych w ulotce dla pacjenta i charakterystyce produktu leczniczego. Jesli lekarz nie wypełni druku badania kwalifikacyjnego to dobrze. Może to być podstawą umorzenia postępowania przymuszającego. Potwierdza to opinia GIS: Lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o wykonaniu badania kwalifikacyjnego. Po wykonaniu badania masz prawo złożyć sprzeciw wobec opinii lekarza do Rzecznika Praw Pacjenta. Nie należy składać pisemnej odmowy szczepień.

Lekarz ma obowiązek poinformowania opiekunów prawnych dziecka m.in. o ryzyku szczepień.

Masz prawo zadać pytania o nazwy handlowe szczepionek i pytania nawiązujące do treści ich ulotek  Jeśli lekarz odmówi można złożyć skargę do kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta oraz izby lekarskiej, stwierdzając że nie ma podstaw do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny.
Gdy lekarz uważa, że nie ma przeciwwskazań do wykonania szczepienia należy pytać o podstawy tego twierdzenia i uzależnić swoją zgodę od uzyskania wyczerpujących odpowiedzi. Rodzic ma prawo uzyskania informacji i wyrażenia zgody gdy będzie pewien, że jest to bezpieczne. Ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień gdy nadal nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania.
Można powoływać się na postulaty zmiany kalendarza szczepień z artykułu „Bezpieczne szczepienia” opracowane przez prof Marię Dorotę Majewską wraz z pediatrami:
– wyeliminowanie wszystkich szczepionek z thimerosalem;
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków szczepionkami WZW B (szczepienie tylko noworodków z grup wysokiego ryzyka, czyli od matek zakażonych żółtaczką);
– zrezygnowanie ze szczepienia noworodków BCG (stosować tylko u dzieci z regionów, gdzie odsetek chorych na gruźlicę wynosi powyżej 40 na 100 tys.);
– w pozostałej grupie dzieci rozpoczęcie szczepień od 4 miesiąca życia;
– zrezygnowanie ze szczepionki krztuścowej pełnokomórkowej;
– podanie maksymalnie trzech rodzajów szczepionek w jednym dniu;
– rezygnacja z podawania szczepionek zawierających żywe wirusy lub podawanie ich pojedynczo w bezpiecznych odstępach czasu;
– udostępnienie szczepionek monowalentnych;
– zobowiązanie szczepiącego lekarza do przeprowadzenia wstępnego wywiadu z rodzicami odnośnie alergii, astmy i innych chorób typu autoimmunologicznego oraz powikłań poszczepiennych u członków rodziny, co pozwoli przewidzieć, czy u danego dziecka mogą wystąpić groźne reakcje poszczepienne (takie dziecko powinno mieć opracowany indywidualny, bardzo ostrożny program szczepień);
– monitorowanie stanu zdrowia dziecka po szczepieniu, by w porę uchwycić stany zagrażające życiu lub zdrowiu dziecka;
– stworzenie narodowego programu obowiązkowej rejestracji powikłań i zgonów poszczepiennych; dane te powinny być raportowane do WHO, a informacje o powikłaniach powinny być zamieszczane w książeczkach zdrowia dziecka (Majewska 2010).

Masz prawo żądać dostępu do szczepionek, które nie są dostępne w Polsce np. pojedynczych lub nie produkowanych w oparciu o ludzkie linie komórkowe. Informacje na temat importu docelowego.

Lekarz powinien odnotować w dokumentacji pełny wywiad oraz należy wziąć jej kopię.

Jeśli lekarz nie podał metod wykluczenia przeciwwskazań wymienionych w charakterystyce szczepionki (np. niedoborów odporności lub nadwrażliwości na składniki) , to rodzice powinni zadbać o to, żeby w dokumentacji medycznej lekarz odnotował wywiad, a także każdy zgłaszany przez rodziców objaw zdrowotny. Powinni również żądać wydania kopii dokumentacji z całości badania włącznie z decyzją lekarza i jej uzasadnieniem.
UWAGA! Warto również napisać do producentów proponowanych szczepionek zyskując dodatkowe argumenty i dowody do sądu. Pismo o wydanie pisemnej gwarancji bezpiecznego użycia szczepionki dla dziecka oraz udzielenia informacji o sposobie dochodzenia odszkodowania za NOP i powikłania poszczepienne od podmiotu odpowiedzialnego.

Zadawaj pytania na podstawie charakterystyk produktu leczniczego szczepionek.

Rodzic ma prawo wnieść sprzeciw wobec opinii lekarza

Na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa).  2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.  3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w ust. 1.  4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.  5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu) . 

W ten sposób mijają 24 godziny, badanie kwalifikacyjne jest nieważne.

Pamiętaj!

Masz prawo otrzymać skierowania do specjalistów w celu dalszych konsultacji i ewentualnego uzyskania odroczenia szczepień.

Gdy dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne (np. alergię, problemy neurologiczne itp.) należy wziąć skierowania do specjalistów. Po ich uzyskaniu warto zrobić ksero skierowań na badania i do specjalistów, które otrzymali w celu dalszych konsultacji. Ważne żeby mieć dowód i argument w razie gdyby sanepid wszczął postępowanie przymuszające. Konsultacji można dokonać w tzw. link>>> punkcie konsultacyjnym ds. szczepień.

Dla celów sądowych można nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami przychodni (nie trzeba o tym informować).

Jeśli otrzymasz wezwanie z sanepidu wyślij wniosek link >>> w ramach akcji „Grzywna za grzywnę” co zwykle gwarantuje nie nałożenie grzywny.  Zapraszamy również tutaj. Link >>> Jak bronić się przed sanepidem? Bezpłatna pomoc kancelarii prawnej.

Uwaga! Kalendarz szczepień jest komunikatem i nie jest źródłem obowiązujących prawnie terminów szczepień. Jest nim link>>> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r., które przewiduje wykonanie obowiązkowych szczepień w określonych przedziałach wiekowych do 19 roku życia. Potwierdza to orzeczenie sądu. Link>>> Sąd: Termin wykonania obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia

POZNAJ SWOJE PRAWA!

JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ZGODY NA ZABIEG MEDYCZNY?

– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak wolność i zdrowie;
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję;
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej.

Uwaga część linków może nie działać, po więcej informacji: stopnop@gmail.com

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s